ช่างก่อสร้าง

เกี่ยวกับแผนก ชก

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียนสามารถที่จะ :

มีความรู้ด้านก่อสร้างอาคาร :

มีความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคาร :

มีความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบการก่อสร้าง :

บุคลากรของแผนก ชก

 สมคิด เพ็ชร์เทพ

 นายสมคิด เพ็ชร์เทพ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

วีระวงศ์ วงศ์หล่อ1

 ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

รัญชิดา แก้วช่วง

 นางสาวรัญชิดา แก้วงช่วง
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

no avatar นายวศโดม  จุลิวรรณลีย์
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง