อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คอมธุรกิจ

 บุคลากรของแผนก คอมฯ

 สุวิทย์ เชยบัวแก้ว

 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าสู่เว็บไซต์

ธนภัทร์ พานิช นายธนภัทร์ พานิช
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ธเนศ บุญแท้

 นายธเนศ บุญแท้
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ธนิดา เลขานุกิจ

 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมนึก ธรรมชาติ  นายสมนึก ธรรมชาติ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com