อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

- แผนกวิชา ช่างยนต์
- แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
- แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
- แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง
- แผนกวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- แผนกวิชา การบัญชี
- แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 - แผนกวิชา ช่างยนต์
- แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
- แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
- แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง
- แผนกวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- แผนกวิชา การบัญชี
- แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน
- แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com