งานการบัญชีหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ   

   งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

บุคลากรงานการบัญชี

 no avatar woman

 นางเจสุดา  สุมังคโล

หัวหน้างานบัญชี

 จุฑาพร บัวหนู

 นางจุฑาพร บัวหนู

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เอกสารเผยแพร่งานการบัญชี

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561pdf icon