อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน

ดูรายชื่อและเอกสารแนบท้ายpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com