อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ดูรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com