อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ด้านบริหารงานทั่วไป) กลุ่มงานบริการ

ดูรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com