อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

SAR58pic

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2558 Click!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sar58(ประเมินซ้ำ)

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2558(ประเมินซ้ำ)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป Click!!

ปฏิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com