อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

SAR58pic

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2558 Click!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sar58(ประเมินซ้ำ)

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2558(ประเมินซ้ำ)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป Click!!

ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SAR56

SAR57

SAR58

SAR59

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com