อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 teerapat bunphan   นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 รองธีระชัย บุญโสดา

 นายธีระชัย  บุญโสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ธาราเทพ นาคเผือก   

นายธราเทพ  นาคเผือก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประมูล ทองขาว นายประมูล ทองขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
รองนฤมล เพ็ญมาศ

นางนฤมล  เพ็ญมาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com