อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 teerapat bunphan   นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 no avatar

 นายธีระชัย  บุญโสดา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ธาราเทพ นาคเผือก   

นายธราเทพ  นาคเผือก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประมูล ทองขาว นายประมูล ทองขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 ศราวุธ ชุมภูราช

นายศราวุธ ชุมภูราช
ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com