บุคลากรของแผนก เทคนิคพื้นฐาน

 

 IMG 7593

นายปวัตน์  หนูบังเกิด
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน