อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการชุดฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ click

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com