อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คอมธุรกิจ

 บุคลากรของแผนก คอมฯ

 สุวิทย์ เชยบัวแก้ว

 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าสู่เว็บไซต์

ธเนศ บุญแท้  นายธเนศ บุญแท้
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายลุกมาน ตาเดอิน
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ธนิดา เลขานุกิจ

 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมนึก ธรรมชาติ  นายสมนึก ธรรมชาติ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นางสาวกันทิมา ใบตะเห นางสาวกันทิมา ใบตะเห
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com