อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

บุคลากรของแผนก เทคนิคพื้นฐาน

 

 no avatar

 นายสุวิทย์  ตาตะนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

no avatar นางสาวธนิศา รัตนกิจ
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com