อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

631215 01

15-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center  จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ศาลาอเนกประสงค์ห้าแยกบางลึก หมู่ที่ ๒  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com