อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640120 01

20  มกราคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้า - กินข้าวยำสัญจร ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ โดยมีนายอำเภอจะนะเป็นประธานและมีวาระการประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยข้อมูลข่าวสารปฏิทินทางราชการ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com