อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640219 12

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับชั้นปวช.
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับชั้น ปวส.
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับชั้น ปวช.
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับชั้น ปวส.
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com