อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640219 14

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 รายการ ได้แก่ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และ ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com