อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640331 03

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุม แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com