อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

IMG 1978

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบหมายให้ธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2566 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

AlbumPhoto

IMG 1926

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พบปะพูดคุย ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

AlbumPhoto

661201 01

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนางวิชชุดา  คงวิทยา  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พบปะพูดคุย ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา   ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

AlbumPhoto

661201 09

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมใส่ชุดผ้าไทยพื้นเมือง

AlbumPhoto

661130 03

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบหมายให้นายภักดี ดอกดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ออกบริการวิชาชีพ การทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com