อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

IMG 0039 4

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนายประสาน หมินแดง ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

AlbumPhoto

670615 01

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

AlbumPhoto

670614 01

670614 02

670614 03

670614 04

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นายสุรเชฏฐ์ จันแดง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายนิโรจน์  เพ็งศรี  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ร.ต.อ.สุรินทร์​ เกื้ออภัยมงคล​ ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรควนมีด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย

AlbumPhoto

670614 14

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วยนายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมทานน้ำชายามเช้าและร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ กับ ร.ต.อ.สุรินทร์​ เกื้ออภัยมงคล​ ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรควนมีด ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

AlbumPhoto

670613 32

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com