อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ศูนย์ฯสะเดา

 

ประวัติศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ.สะเดา จ.สงขลา
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านชายแดน และขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล มีการกำหนดเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ทั้งหมด 11 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจังหวัดสงขลากำหนดพื้นที่จัดตั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคจะรับผิดชอบดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา แล้ว มีการประชุมจัดทำประชาคม ในวันที่ 14 กันยายน 2552 โดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อสรุปวัตถุประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ผลการประชุมในครั้งนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ ฯ โดยใช้สถานที่คือ ศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ และจัดพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน 2553 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในเวลาต่อมา
                ที่ตั้งเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 59 ถ. ป้อม1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา 90240
(ศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน) โทร – 074 521566 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

บุคลากรศูนย์ฯสะเดา

 

teerapat bunphan นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
นางนฤมล เพ็ญมาศ นางนฤมล เพ็ญมาศ
รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา
 วีระวงศ์ วงศ์หล่อ1

 ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

 no avatar

หัวหน้างานความร่วมมือ

 ศิริรัตน์ หลีขะรี

 ศิริรัตน์ หลีขะรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

   
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา
   
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com