อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ศูนย์ฯสะเดา

 

ประวัติศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ.สะเดา จ.สงขลา
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านชายแดน และขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล มีการกำหนดเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ทั้งหมด 11 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจังหวัดสงขลากำหนดพื้นที่จัดตั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคจะรับผิดชอบดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา แล้ว มีการประชุมจัดทำประชาคม ในวันที่ 14 กันยายน 2552 โดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อสรุปวัตถุประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ผลการประชุมในครั้งนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ ฯ โดยใช้สถานที่คือ ศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ และจัดพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน 2553 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในเวลาต่อมา
                ที่ตั้งเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 59 ถ. ป้อม1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา 90240
(ศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน) โทร – 074 521566 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

บุคลากรศูนย์ฯสะเดา

 

ภาณุวัฒน์ กรอบ ชื่อ ตำแหน่ง2 นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
นางนฤมล เพ็ญมาศ3 01 นางนฤมล เพ็ญมาศ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

 

 ศิริรัตน์ หลีขะรี  ศิริรัตน์ หลีขะรี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com