อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

บุคลากรของแผนก เทคนิคพื้นฐาน

ปวัตน์ หนูบังเกิด01  ภาณุ ลาภินี02  นายภาคภูมิ สว่างรัตน์ 01

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com