อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ข้อมูลงบประมาณ

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2566 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2565 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2564 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2563 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2562 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2561 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2560 pdf icon 

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2559 pdf icon

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2558 pdf icon 

folder filesสรุปการจัดสรรงบประมาณ 2557 pdf icon

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com