อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คอมธุรกิจ

 บุคลากรของแผนก คอมฯ

ธนิดา เลขานุกิจ02  ธเนศ บุญแท้01  จุฑารัตน์ บรรณาลังก์01

สารีนา ร่าหนิ02

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com