อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คอมธุรกิจ

 บุคลากรของแผนก คอมฯ

 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว

 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าสู่เว็บไซต์

นายธเนศ บุญแท้  นายธเนศ บุญแท้
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวธนิดา เลขานุกิจ  นางสาวธนิดา เลขานุกิจ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 นางสาวกันทิมา ใบตะเห นางสาวกันทิมา ใบตะเห
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 no avatar  นายกิตติภพ  นาคมณี 
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 no avatar

นายณัฐพล  เซ่งเข็ม
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com