อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คอมธุรกิจ

 บุคลากรของแผนก คอมฯ

นางสาวธนิดา เลขานุกิจ 

 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธเนศ บุญแท้  นายธเนศ บุญแท้
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 no avatar woman นางสาวจุฑารัตน์  บรรณาลังก์

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 no avatar woman นางสาวสารีนา  ร่าหนิ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com