ภาณุวัฒน์ กรอบ ชื่อ ตำแหน่ง2

รองผอ.สไลด์66

อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

ป้ายคลิกสมัครเรียนออนไลน์

670105 01

  Banner ศูนย์บ่มเพาะหน้าเว็บ

 

IMAGE นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันอังคาร, 02 เมษายน 2567
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน... Read More...
IMAGE การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันอังคาร, 02 เมษายน 2567
วันอังคารที่ 2 เมษายน  2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร... Read More...
IMAGE ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายชาญชัย ประทีปเกาะ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
วันอังคาร, 02 เมษายน 2567
วันอังคารที่ 2 เมษษยน  2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วย นายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางนฤมล เพ็ญมาศ... Read More...
IMAGE นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ช่างชุมชน) ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์, 01 เมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ช่างชุมชน) ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาเลือกสถานประกอบการเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ และพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลเพื่อเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
วันจันทร์, 01 เมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลือกสถานประกอบการเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ... Read More...
IMAGE คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนางสาวปาริชาติ ธีระเสฎฐกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
วันจันทร์, 01 เมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนางสาวปาริชาติ ธีระเสฎฐกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... Read More...
IMAGE คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายสมศักดิ์ ไชยโสดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วันจันทร์, 01 เมษายน 2567
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายสมศักดิ์ ไชยโสดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... Read More...
IMAGE ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง
วันจันทร์, 01 เมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง Read More...
IMAGE การรับมอบตัว รายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 และให้นักเรียนได้ดำเนินการสั่งจองชุดอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบหมายให้นายธราเทพ นาคเผือก  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการรับมอบตัว... Read More...
IMAGE การประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ณ ห้องประชุมชั้น 2... Read More...
IMAGE โครงการ อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567... Read More...
IMAGE นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา และนักการภารโรง ร่วมซ่อมแซม สนามฟุตซอล และปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ
วันพุธ, 27 มีนาคม 2567
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา และนักการภารโรง ร่วมซ่อมแซม สนามฟุตซอล... Read More...
IMAGE นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันพุธ, 27 มีนาคม 2567
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายธราเทพ  นาคเผือก นายภักดี... Read More...
IMAGE การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร, 26 มีนาคม 2567
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ... Read More...
IMAGE การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน อาคารอำนวยการ
วันจันทร์, 25 มีนาคม 2567
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วยนายธราเทพ นาคเผือก นายภักดี  ดอกดวง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยงานบุคลากร... Read More...
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ปฏิทินกิจกรรม

April 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

โครงงานวิทยาศาสตร์

facebookChanatc

samakr

vcop3

เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด

Icon Evaluation

แผนปฏิบัติการประจำปี

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

งานวิจัย(แบนเนอร์)

ดูผลการเรียน

ศึกษาธิการ

vec

R radio network

link2 edltv

nidtep

link2 ipst

link2 trueplookpanya

link2 thaiteacher

พรบ.คอม60

8677982
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งสิ้น
2675
4862
7537
82020
136483
8677982

Your IP: 172.70.42.205
2024-04-15 13:41
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com