อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ข้อมูลครุภัณฑ์

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2561

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com