อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2557 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2558 pdf icon
 >> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2559 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2560 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2561 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2562 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2563 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2564 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2565 pdf icon

>> ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2566 pdf icon

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com