อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

บัญชี

บุคลากรของแผนก บช

 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข

 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 นางสุธิษา บุญเรืองขาว

 นางสุธิษา บุญเรืองขาว
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางเจสุดา สุมังคโล นางเจสุดา  สุมังคโล
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางนภาพร โกศักศรี  นางนภาพร โกศักศรี
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์

นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวพรชนิตว์ อภัยรัตน์

นางสาวพรชนิตว์ อภัยรัตน์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี(ศูนย์ฯสะเดา)

   
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com