อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

บัญชี

บุคลากรของแผนก บช

เจสุดา สุมังคโล02  สุธิษา บุญเรืองขาว02  อภิลักษณ์ ไหมสุข01

ฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์01  ปริยกร ย่องตีบ01

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com