อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

>> ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ pdf icon

 

 

 

 

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ผงเทคนคจะนะ 63 01

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com