อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

>>>ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 pdf icon

>>>ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 pdf icon 

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 pdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com