อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสุธรรม เดชนครินทร์

พ.ศ.2538-2542

2

นายณรงค์ ดียิ่ง

พ.ศ.2542-2547

3

นายชาญทนงค์ บุญรักษา

พ.ศ.2547-2550

4

นายมะณู คุ้มกล่ำ

พ.ศ.2550-2551

5

นายประจวบ จันทภาโส

พ.ศ.2551-2553

6

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด

พ.ศ.2553-2558

7

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสุธรรม เดชนครินทร์

พ.ศ.2538-2542

2

นายณรงค์ ดียิ่ง

พ.ศ.2542-2547

3

นายชาญทนงค์ บุญรักษา

พ.ศ.2547-2550

4

นายมะณู คุ้มกล่ำ

พ.ศ.2550-2551

5

นายประจวบ จันทภาโส

พ.ศ.2551-2553

6

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด

พ.ศ.2553-2558

7

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com