อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 teerapat bunphan

 

  นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 ธาราเทพ นาคเผือก

 

นายธราเทพ  นาคเผือก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนิโรจน์ เพ็งศรี

 

 

นายนิโรจน์  เพ็งศรี
ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นายภักดี ดอกดวง

 

นายภักดี  ดอกดวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
รองนฤมล เพ็ญมาศ

นางนฤมล  เพ็ญมาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com