อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 ภาณุวัฒน์ กรอบ2

 

  นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 นายธราเทพ นาคเผือก 03 01

 

นายธราเทพ  นาคเผือก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางนฤมล เพ็ญมาศ3 01

 

 

นางนฤมล  เพ็ญมาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นายภักดี  ดอกดวง 02 01

 

นายภักดี  ดอกดวง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


นายภักดี  ดอกดวง 03 01

นายภักดี  ดอกดวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com