อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

- สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com