อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2563

ดูประกาศผลการคัดเลือกpdf icon

 

ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว/สัญญา

1. ใบแจ้งความจำนงค์ขอค้างเอกสารการมอบตัว pdf icon

2. ใบมอบตัวปกติ pdf icon

3. สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563 pdf icon

4. ใบประวัตินักเรียน นักศึกษา pdf icon

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com