อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2564

ดูประกาศpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com