อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจัดหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2564
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com