อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบที่ 2

ดูประกาศpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com