อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com