อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ปีการศึกษา 2565
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูประกาศpdf icon

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ใบสมัครระดับ ปวช. pdf icon

- ใบสมัครระดับ ปวส. pdf icon

- หนังสือรับรองสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ pdf icon

- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว pdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com