อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี มีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีการศึกษา 2566

ดูประกาศpdf icon

 

 

660324ประกาศแกไขรายชอ.jpg

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com