อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

670207 11

670207 12

670207 13

670207 14

670207 15

670207 16

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com