อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

ประกาศการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

670529 26

670529 27

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com