อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบ 2

ดูรายชื่อpdf icon

รายละเอียดการรายงานตัวและเอกสารที่ต้องนำมามอบตัวpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com