อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ขอเลื่อนกำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูประกาศpdf icon

--------------------------------------------------

ตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

ขอเลื่อนกำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูประกาศpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com