อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูประกาศpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com