อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ดูประกาศ
pdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com