อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logo chanatc 120x120

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์ พร้อมระบบเครือข่าย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ดูประกาศครั้งที่ 1pdf icon    (ประกาศยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 ดูประกาศpdf icon)

ดูประกาศครั้งที่ 2pdf icon new e0

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com