อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศยืนยันการใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com