อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

>> ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคารจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf icon

>> แบบอาคารศูนย์วิทยบริการ แบบเลขที่ 51A01-55 pdf icon

>> รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง pdf icon

>> ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี2560 pdf icon

>> ปร.4 อาคารศูนย์วิทยบริการ pdf icon

>> ปร.5 อาคารศูนย์วิทยบริการ pdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com