อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน นักศึกษา ขนาด 15 ห้อง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดูรายละเอียด

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com