อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน (1ชั้น)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียดpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com